Polityka jakości

Zobacz naszą ofertę!

Sprawdź

3chem dba o wysoką jakość świadczonych usług, które spełniają potrzeby, oczekiwania naszych Klientów oraz odpowiadają przepisom prawnym.

Głównym celem naszej firmy jest zapewnienie obecnym oraz potencjalnym Klientom usług i towarów zgodnych z ich wymaganiami i oczekiwaniami. Zachowując przy tym najwyższą jakość usług, przy utrzymaniu najkorzystniejszej ceny dla Klienta.

Polityka jakości odgrywa bardzo dużą rolę w działalności firmy. Chcąc zapewnić Klientom surowce i usługi na najwyższym poziomie.

Podtrzymując i rozwijając założenia polityki jakości nasze przedsiębiorstwo kładzie nacisk na:

  1. aktywne uczestnictwo zespołu firmy w realizacji polityki jakości,
  2. przegląd i doskonalenie organizacji zarządzania jakością,
  3. dbanie o wysoką jakość oferowanych towarów,
  4. stały monitoring rynku oraz reagowanie na potrzeby i propozycje zgłaszane przez Klientów,
  5. zapobieganie powstawania błędów i zmniejszania ilości reklamacji,
  6. okresowe certyfikacje wdrożonych systemów.
  7. rozwijanie świadomości dotyczącej polityki jakości wśród wszystkich pracowników,
  8. doskonalenie procesu zakupów, aby wykluczyć dostawy niezgodne z naszymi wymaganiami,
  9. prowadzenie działalności przemysłowej bezpiecznej dla załogi i przyjaznej dla środowiska.

Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za jakość swojej pracy a tym samym za jakość świadczonych usług i tylko bezwzględnie przestrzeganie celów polityki jakości zapewni sukces naszej Firmie.

Dążymy do tego aby nasze logo było dla klientów symbolem najwyższej jakości i zaufania.